901 13 714 post@greenfarmer.no

FORNYBAR ENERGI

Greenfarmer AS leverer driftssikre og effektive solcelleanlegg for alle typer bygg, frittstående og roterende løsninger for maksimal effekt utnyttelse.

Vi har utviklet frittstående, roterende solcelleløsninger med opp mot 70% mer energiproduksjon enn standard solcellepaneler. Løsninger fra 10 til 80 paneler.

Landbruk

Greenfarmer har som mål å effektivisere og optimalisere landbruksdrift med ny teknologi som gir bonden en mer forutsigbar og lønnsom drift.

Drone

Droneinspeksjon sammenlignet med inspeksjoner gjort fra bakken, gir droneinspeksjoner en mer nøyaktig tilstandsvurdering av ellers utilgjengelige eller store områder.

Industri

Vi leverer fornybare energi løsninger til alle typer industribygg. Vi har spesialisert oss på takmontert dual tracker solcellepanel løsning som vi tilpasser ditt bygg.

Dual Solar Tracker

Frittstående rotasjonsløsninger som gir opp mot 70% mer energi produksjon. Her benyttes sporingsløsninger bestående av flere sensorer som finner mest effektive retning for optimal ytelse.

Energibrønner

Overprodusert varme fra solenergi lagres i bakken som kan brukes direkte til byggets oppvarming. Omgivelsene, energibehovet og hvilket varmesystem du har, avgjør hvor mye varme som genereres.

Vindturbin

Vi leverer fornybare energi løsninger til alle type industribygg. Vi har spesialisert oss på takmontert vindturbin solcellepanel løsning som vi tilpasser ditt bygg.

Kontakt oss

Vårt kjerneområde dekker hovedsaklig Viken, Vestfold & Telemark, Innlandet og Rogaland, men ved interesse for oppdrag andre steder i landet, gjøres en vurdering fra oppdrag til oppdrag.