901 13 714 post@greenfarmer.no

Droner - ikke bare for biene

Droneteknologi tilfører verdi gjennom hele vekstsesongen, fra overvåking av plantens fremvekst til prediksjon av avkastning før høsten.

Data fanget fra luften med ulike sensorer gir bøndene
muligheten til å optimalisere sin drift.

Drone i landbruket

– REDUSER CO2 VED BRUK AV DRONER
– REDUSER MARKTRYKK
– EFFEKTIV OG RASK UTFØRELSE

Droneteknologi tilfører verdi gjennom hele vekstsesongen, fra overvåking av plantens fremvekst til prediksjon av avkastning før høsten. Data fanget fra luften med ulike sensorer gir bøndene
muligheten til å optimalisere sin drift.

 

SKOG:
• Barkbille detektering, sprøytebehandler og bekjemper infiserte trær med miljøvennlige produkter.
• Gjødsling av skogsareal, presisjons og punktgjødsling
• Sprøyting av plantefelt, presisjons og punktsprøyting
• Kartlegging og taksering

JORDBRUK:
• Kartlegging, optimalisert behovskart
• Otimalisert bruk av gjødsel og sprøyteveske
• Gjødsling av jordbruksareal, presisjons- og punktgjødsling
• Sprøyting av jordbruksareal, presisjons- og punktsprøyting

Droneteknologi

Data blir stadig viktigere, og bøndene er mer avhengige av data enn noen gang for å øke avlingene sine. Dataene hjelper til med å bestemme hvilke avlinger som skal plantes, hvilken gjødsel som skal spres, og hvordan man skal plante avlinger med mindre avfall.

Til tross for vanlig oppfatning, har landbruket vært et gigantisk skritt foran andre næringer når det gjelder teknologiadopsjon siden tidlig på 50-tallet.

Rask datainnsamling for nøyaktig analyse; Gjennom dronefotogrammetri kan droner hjelpe bonden med å lage nøyaktige kart og 3D-modeller av området for å sikre at jorden forblir sunn og produktiv

Tids- og kostnadsbesparelse; Droner er mer tidseffektive enn bemannede fly for kartlegging, overvåking og avlingssprøyting. Ved bruk av data kan det punktsprøytes

Forbedret avling; Droner lar bonden få avlingsdata raskt og ofte, dette sikrer utfordringer som vanningsproblemer, plantesykdommer og jordtilstand. Dette bør være under optimale forhold for at avlingene skal trives

Tryggere måte å sprøyte avlingene på; Skadedyr og planteproblemer vil alltid være en utfordring for bonden, manuell sprøyting av kjemikaler vil alltid utgjøre en helsefare, og er svært tid- og arbeidskrevende. Ved å bruke drone til å behandle infiserte planter vil sikkerheten ivaretas og vil være mer effektiv

Bidra til å bekjempe klimaendringer; Ved å redusere bruken av kjemikaler gjennom datadrevet målrettet behandling og redusere behovet for fossilt brensel kan en drone bidra til å redusere forurensning, hjelpe miljøet og kampen mot klimaendringer

Kontakt oss

Vårt kjerneområde dekker hovedsaklig Viken, Vestfold & Telemark, Innlandet og Rogaland, men ved interesse for oppdrag andre steder i landet, gjøres en vurdering fra oppdrag til oppdrag.